BIST100 96861.42
-0.0258% -25.0599
EURO 6.55
0.1238% 0.008
DOLAR 5.8261
0.284% 0.0165
ALTIN 1276.32
0.0407% 0.5199
BIST050 93808.45
-0.0488% -45.88
BIST030 121121.65
-0.1457% -176.83
YAPI VE KREDI BANK. Beklenti Anketi
%49 %51

YAPI VE KREDI BANKASI A.S.

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI: 32.380.566.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net): 3.018.283.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar: 3.018.283.000
Devlet Borçlanma Senetleri: 36.713.000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar: 2.981.570.000
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR: 1.448.692.000
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net): 18.280.206.000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler: 68.618.000
Devlet Borçlanma Senetleri: 16.034.072.000
Diğer Menkul Değerler: 2.177.516.000
KREDİLER VE ALACAKLAR: 172.624.217.000
Krediler ve alacaklar: 170.506.257.000
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler: 2.420.178.000
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer: 168.086.079.000
Takipteki Krediler: 8.706.143.000
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net): 10.664.551.000
Devlet Borçlanma Senetleri: 10.664.551.000
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net): 441.646.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler: 441.646.000
Mali İştirakler: 437.143.000
Mali Olmayan İştirakler: 4.503.000
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net): 4.233.024.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar: 4.225.724.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar: 7.300.000
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net): 18.114.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler: 18.114.000
Mali Ortaklıklar: 18.114.000
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR: 1.168.936.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar: 205.519.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar: 963.417.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net): 2.653.825.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net): 1.523.961.000
Şerefiye: 979.493.000
Diğer: 544.468.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI: 97.812.000
Cari Vergi Varlığı: 97.812.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net): 159.974.000
Satış Amaçlı: 159.974.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER: 4.105.731.000
AKTİF TOPLAMI: 252.819.538.000
PASİF KALEMLER
MEVDUAT: 154.274.856.000
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı: 22.335.103.000
Diğer: 131.939.753.000
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR: 2.525.526.000
ALINAN KREDİLER: 27.994.862.000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR: 5.857.788.000
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar: 5.857.788.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net): 9.244.718.000
Bonolar: 1.486.456.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller: 7.758.262.000
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR: 10.637.009.000
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR: 1.890.502.000
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR: 1.112.000
Finansal Kiralama Borçları: 1.130.000
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR: 88.788.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar: 49.949.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar: 38.839.000
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR: 4.563.575.000
Genel Karşılıklar: 3.042.320.000
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı: 287.881.000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar: 1.233.374.000
VERGİ BORCU: 554.362.000
Cari Vergi Borcu: 296.752.000
Ertelenmiş Vergi Borcu: 257.610.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER: 9.067.893.000
ÖZKAYNAKLAR: 26.118.547.000
Ödenmiş Sermaye: 4.347.051.000
Sermaye Yedekleri: 5.079.562.000
Hisse Senedi İhraç Primleri: 543.881.000
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları: 1.710.409.000
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları: 1.449.056.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri: 15.165.000
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım): 163.338.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri: 1.197.713.000
Kar Yedekleri: 13.759.139.000
Yasal Yedekler: 844.539.000
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler: 12.913.149.000
Diğer Kar Yedekleri: 1.451.000
Kar veya Zarar: 2.932.795.000
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
Net Dönem Karı/Zararı: 2.932.795.000
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI: 252.819.538.000
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler