BIST100 103327.74
1.0464% 1070.09
EURO 5.50475
0.069% 0.0038
DOLAR 4.6723
0.0653% 0.003
ALTIN 1291.25
0.0081% 0.105
BIST050 99545.07
1.1181% 1100.72
BIST030 127460.6
1.1581% 1459.33
TORUNLAR GMYO Beklenti Anketi
%50 %50

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 1.901.282.000
Nakit ve Nakit Benzerleri: 511.204.000
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 205.256.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar: 10.166.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 195.090.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 1.221.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 1.221.000
Türev Araçlar: 1.198.000
Stoklar: 1.066.462.000
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 96.466.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar: 19.475.000
ARA TOPLAM: 1.901.282.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 8.476.398.000
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 70.926.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 70.926.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar: 137.135.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar: 328.158.000
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: 7.753.884.000
Maddi Duran Varlıklar: 2.962.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 568.000
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 568.000
Peşin Ödenmiş Giderler: 91.734.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar: 91.031.000
TOPLAM VARLIKLAR: 10.377.680.000
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 2.386.785.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar: 144.096.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 141.262.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar: 31.020.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 110.242.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 2.087.000
Diğer Borçlar: 33.420.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar: 33.420.000
Türev Araçlar: 4.450.000
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 935.496.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü: 360.000
Kısa Vadeli Karşılıklar: 15.508.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar: 15.508.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler: 5.871.000
ARA TOPLAM: 2.386.785.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 2.017.346.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar: 1.798.097.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 218.450.000
Uzun Vadeli Karşılıklar: 799.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 799.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 4.404.131.000
Ö Z K A Y N A K L A R: 5.973.549.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 5.973.549.000
Ödenmiş Sermaye: 500.004.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar: 25.770.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 53.732.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 4.222.854.000
Net Dönem Karı/Zararı: 1.172.384.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 10.377.680.000
Bist 100 103327.74
Günlük Değişim 1.0464%
Hacim 6.359.750.628,67
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler