BIST100 98454.88
1.6913% 1637.52
EURO 6.06845
0.3414% 0.0206
DOLAR 5.3332
0.2095% 0.0111
ALTIN 1282.93
0.1643% 2.105
BIST050 95814.1
1.6914% 1593.71
BIST030 124427.99
1.6962% 2075.4
SERVET GMYO Beklenti Anketi
%50 %50

SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 19.305.791
Nakit ve Nakit Benzerleri: 754.264
Finansal Yatırımlar: 12.654.002
Ticari Alacaklar: 1.295.643
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar: 1.078.155
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 217.488
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 11.029
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar: 3.839.802
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 740.688
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar: 5.997
Diğer Dönen Varlıklar: 4.366
ARA TOPLAM: 19.305.791
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 284.934.282
Finansal Yatırımlar: 15.202.400
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: 261.273.253
Maddi Duran Varlıklar: 205.355
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 35.872
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 8.217.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR: 304.240.073
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 19.653.181
Kısa Vadeli Borçlanmalar: 2.796.277
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 12.015.857
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar: 9.943.740
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 2.072.117
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 88.460
Diğer Borçlar: 4.451.880
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 29.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar: 68.372
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar: 68.372
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler: 202.907
ARA TOPLAM: 19.653.181
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 7.357.511
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar: 7.279.954
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 77.557
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 77.557
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 27.010.692
Ö Z K A Y N A K L A R: 277.229.381
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 277.229.381
Ödenmiş Sermaye: 52.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar: 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 4.921.466
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 184.960.936
Net Dönem Karı/Zararı: 33.274.134
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 304.240.073
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler