BIST100 95057.23
0.5344% 505.3699
EURO 5.49035
0.208% 0.0114
DOLAR 4.72565
-0.1521% -0.0072
ALTIN 1267.475
-0.0374% -0.475
BIST050 91496.35
0.5244% 477.32
BIST030 116559.72
0.4045% 469.6499
KUSTUR KUSADASI TURIZM Beklenti Anketi
%50 %50

KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 10.332.012
Nakit ve Nakit Benzerleri: 9.387.327
Finansal Yatırımlar: 945
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar: 39
-Vadeli Mevduatlar: 906
Ticari Alacaklar: 159.669
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 159.669
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 3.852
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 3.852
Türev Araçlar
Stoklar: 627.976
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 75.904
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar: 76.339
ARA TOPLAM: 10.332.012
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 24.487.994
Finansal Yatırımlar: 50.809
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 10.388
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 10.388
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar: 24.415.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 378
- Şerefiye
-Bilgisayar Yazılımları: 378
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 10.851
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler: 10.851
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR: 34.820.006
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 1.510.746
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 868.973
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 868.973
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 60.621
Diğer Borçlar: 355.461
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar: 350.227
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar: 5.234
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 48.060
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü: 27.744
Kısa Vadeli Karşılıklar: 40.443
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar: 14.743
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar: 25.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM: 1.510.746
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 265.116
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 72.031
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü: 193.085
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 1.775.862
Ö Z K A Y N A K L A R: 33.044.144
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 33.044.144
Ödenmiş Sermaye: 4.311.720
Sermaye Düzeltme Farkları: 5.630.347
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar: 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 2.555.305
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 17.544.180
Net Dönem Karı/Zararı: 1.385.076
Diğer Yedekler: 1.410.611
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 34.820.006
Bist 100 95057.23
Günlük Değişim 0.5344%
Hacim 5.357.657.779,18
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler