BIST100 95057.23
0% 0
EURO 5.51015
0.485% 0.0266
DOLAR 4.7393
0.4067% 0.0191
ALTIN 1267.9205
0.045% 0.5705
BIST050 91496.35
0% 0
BIST030 116559.72
0% 0
KAREL ELEKTRONIK Beklenti Anketi
%50 %50

KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 321.956.691
Nakit ve Nakit Benzerleri: 57.376.097
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 144.244.693
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 201.133
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar: 107.743.756
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 11.204.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar: 906.369
Diğer Dönen Varlıklar: 280.034
ARA TOPLAM: 321.956.691
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 125.097.359
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 394.414
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar: 28.103.596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 67.879.106
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 12.075.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı: 16.644.708
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR: 447.054.050
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 182.849.106
Kısa Vadeli Borçlanmalar: 1.462.683
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 41.047.090
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 7.627.766
Diğer Borçlar: 57.036
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 18.711.665
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar: 3.713.839
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar: 2.278.318
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar: 1.435.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler: 4.997.992
ARA TOPLAM: 182.849.106
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 86.781.699
Uzun Vadeli Borçlanmalar: 73.963.350
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 12.818.349
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 12.818.349
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 269.630.805
Ö Z K A Y N A K L A R: 177.423.245
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 177.423.245
Ödenmiş Sermaye: 58.320.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları: 791.751
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 5.956.976
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 106.537.017
Net Dönem Karı/Zararı: 10.235.932
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 447.054.050
Bist 100 95057.23
Günlük Değişim 0%
Hacim 5.357.657.779,18
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler