BIST100 102410.3
0% 0
EURO 5.29785
-0.0254% -0.0013
DOLAR 4.5075
0.2346% 0.0105
ALTIN 1288.924
-0.2789% -3.6059
BIST050 98540.19
0% 0
BIST030 126112.71
0% 0
IS BANKASI (A) Beklenti Anketi
%50 %50

TURKIYE IS BANKASI A.S.

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI: 576.610
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net): 45.966
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar: 45.966
Devlet Borçlanma Senetleri: 8.205
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler: 2.900
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar: 34.843
Diğer Menkul Değerler: 18
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR: 39.638
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net): 806.003
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler: 2.228
Devlet Borçlanma Senetleri: 782.473
Diğer Menkul Değerler: 21.302
KREDİLER VE ALACAKLAR: 3.632.102
Krediler ve alacaklar: 3.612.304
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler: 16.201
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer: 3.596.103
Takipteki Krediler: 87.921
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net): 95.264
Devlet Borçlanma Senetleri: 89.798
Diğer Menkul Değerler: 5.466
İŞTİRAKLER (Net): 2.280
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler: 2.280
Mali İştirakler: 2.215
Mali Olmayan İştirakler: 65
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net): 183.406
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar: 81.880
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar: 101.526
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net): 77.963
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net): 6.654
Şerefiye
Diğer: 6.654
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI: 9.174
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı: 9.174
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net): 1.421
Satış Amaçlı: 1.421
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER: 64.850
AKTİF TOPLAMI: 5.541.332
PASİF KALEMLER
MEVDUAT: 3.153.815
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı: 111.721
Diğer: 3.042.094
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR: 14.218
ALINAN KREDİLER: 549.192
PARA PİYASALARINA BORÇLAR: 366.182
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar: 57.819
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar: 308.363
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net): 399.476
Bonolar: 81.026
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller: 318.450
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR: 152.970
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR: 37.547
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR: 134.158
Genel Karşılıklar: 54.659
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı: 11.187
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar: 68.311
VERGİ BORCU: 6.650
Cari Vergi Borcu: 6.650
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER: 87.666
ÖZKAYNAKLAR: 639.458
Ödenmiş Sermaye: 80.019
Sermaye Yedekleri: 122.711
Hisse Senedi İhraç Primleri: 66
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları: 53.812
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları: 40.084
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri: 475
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri: 28.274
Kar Yedekleri: 352.545
Yasal Yedekler: 48.262
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler: 303.322
Diğer Kar Yedekleri: 961
Kar veya Zarar: 84.184
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı: 587
Net Dönem Karı/Zararı: 83.597
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI: 5.541.332
Bist 100 102410.3
Günlük Değişim 0%
Hacim 4.860.705.527,71
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler