BIST100 102410.3
0% 0
EURO 5.29415
-0.0952% -0.005
DOLAR 4.5046
0.1701% 0.0076
ALTIN 1289.24
-0.2545% -3.2899
BIST050 98540.19
0% 0
BIST030 126112.71
0% 0
IHLAS GAZETECILIK Beklenti Anketi
%50 %50

IHLAS GAZETECILIK A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 114.135.323
Nakit ve Nakit Benzerleri: 1.273.423
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 81.770.006
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar: 2.572.982
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 79.197.024
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 16.066.318
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar: 15.483.343
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 582.975
Türev Araçlar
Stoklar: 6.075.688
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 8.265.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar: 684.011
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM: 114.135.323
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 192.637.920
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 353.934
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar: 22.921.404
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: 91.191.949
Maddi Duran Varlıklar: 26.666.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 50.977.865
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 526.600
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR: 306.773.243
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 22.829.084
Kısa Vadeli Borçlanmalar: 811.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 10.593.857
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar: 2.042.648
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 8.551.209
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 4.667.143
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 1.077.367
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar: 778.129
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar: 778.129
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler: 4.519.095
ARA TOPLAM: 22.829.084
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 25.255.200
Uzun Vadeli Borçlanmalar: 2.828.047
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 12.431.977
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 12.431.977
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü: 1.418.046
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler: 8.577.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 48.084.284
Ö Z K A Y N A K L A R: 258.688.959
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 258.688.959
Ödenmiş Sermaye: 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları: 38.494.868
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler: 7.957.880
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları: 8.448.138
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 957.185
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 92.730.870
Net Dönem Karı/Zararı
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 306.773.243
Bist 100 102410.3
Günlük Değişim 0%
Hacim 4.860.705.527,71
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler