BIST100 96861.42
-0.0258% -25.0599
EURO 6.5419
0.1561% 0.0102
DOLAR 5.8096
0.1378% 0.008
ALTIN 1275.8
-0.0054% -0.0699
BIST050 93808.45
-0.0488% -45.88
BIST030 121121.65
-0.1457% -176.83
GARANTI BANKASI Beklenti Anketi
%56 %44

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI: 23.785.134.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net): 3.506.428.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar: 3.506.428.000
Devlet Borçlanma Senetleri: 71.437.000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler: 21.137.000
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar: 3.390.985.000
Diğer Menkul Değerler: 22.869.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR: 12.318.926.000
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR: 351.691.000
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar: 351.691.000
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net): 19.912.569.000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler: 194.907.000
Devlet Borçlanma Senetleri: 18.011.130.000
Diğer Menkul Değerler: 1.706.532.000
KREDİLER VE ALACAKLAR: 186.048.228.000
Krediler ve alacaklar: 185.042.945.000
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler: 2.964.089.000
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer: 182.078.856.000
Takipteki Krediler: 5.272.774.000
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net): 23.640.184.000
Devlet Borçlanma Senetleri: 19.108.804.000
Diğer Menkul Değerler: 4.531.380.000
İŞTİRAKLER (Net): 36.698.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler: 36.698.000
Mali İştirakler: 33.032.000
Mali Olmayan İştirakler: 3.666.000
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net): 5.173.864.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar: 5.069.628.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar: 104.236.000
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR: 589.214.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar: 84.366.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar: 504.848.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net): 3.388.748.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net): 239.013.000
Şerefiye
Diğer: 239.013.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net): 670.370.000
VERGİ VARLIĞI: 127.709.000
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı: 127.709.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net): 589.726.000
Satış Amaçlı: 589.726.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER: 3.776.898.000
AKTİF TOPLAMI: 284.155.400.000
PASİF KALEMLER
MEVDUAT: 161.231.597.000
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı: 1.970.471.000
Diğer: 159.261.126.000
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR: 3.496.622.000
ALINAN KREDİLER: 40.286.368.000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR: 9.769.387.000
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar: 2.501.180.000
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar: 7.268.207.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net): 16.436.879.000
Bonolar: 1.213.929.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller: 15.222.950.000
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR: 9.088.139.000
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR: 2.981.312.000
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR: 17.092.000
Finansal Kiralama Borçları: 18.404.000
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR: 279.536.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar: 257.733.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar: 21.803.000
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR: 4.614.004.000
Genel Karşılıklar: 3.171.163.000
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı: 679.871.000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar: 762.970.000
VERGİ BORCU: 415.384.000
Cari Vergi Borcu: 415.384.000
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR: 35.539.080.000
Ödenmiş Sermaye: 4.200.000.000
Sermaye Yedekleri: 2.882.801.000
Hisse Senedi İhraç Primleri: 11.880.000
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları: 622.143.000
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları: 1.626.437.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri: 1.891.000
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri: 668.936.000
Kar Yedekleri: 23.385.730.000
Yasal Yedekler: 1.206.160.000
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler: 21.972.914.000
Diğer Kar Yedekleri: 206.656.000
Kar veya Zarar: 5.070.549.000
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
Net Dönem Karı/Zararı: 5.070.549.000
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI: 284.155.400.000
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler