BIST100 97378.58
-1.9605% -1947.3399
EURO 6.0574
-3.7813% -0.238
DOLAR 5.3494
-3.6265% -0.2012
ALTIN 1315.815
-0.4565% -6.0349
BIST050 94598.52
-1.9874% -1918.19
BIST030 122205.24
-2.0457% -2552.2399
F-M IZMIT PISTON Beklenti Anketi
%50 %50

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 32.780.486
Nakit ve Nakit Benzerleri: 350.156
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 6.727.685
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar: 6.726.729
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 22.263.234
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar: 22.258.788
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 4.446
Türev Araçlar
Stoklar: 2.417.348
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 214.969
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar: 807.094
ARA TOPLAM: 32.780.486
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 13.909.839
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 14.716
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 14.716
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: 697.003
Maddi Duran Varlıklar: 11.459.788
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 1.313.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı: 424.916
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR: 46.690.325
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 5.962.824
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 2.807.315
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar: 2.161.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 646.315
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 307.290
Diğer Borçlar: 120.174
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar: 120.174
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 1.053.979
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü: 1.133.555
Kısa Vadeli Karşılıklar: 74.290
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar: 30.358
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar: 43.932
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler: 466.221
ARA TOPLAM: 5.962.824
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 833.308
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 833.308
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 833.308
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 6.796.132
Ö Z K A Y N A K L A R: 39.894.193
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 39.894.193
Ödenmiş Sermaye: 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları: 1.073
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 7.138.395
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 2.124.813
Net Dönem Karı/Zararı: 16.709.660
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 46.690.325
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler