BIST100 90528.64
-0.9387% -857.88
EURO 6.07585
-0.0074% -0.0004
DOLAR 5.3697
0.6193% 0.033
ALTIN 1238.195
-0.3909% -4.86
BIST050 87513.9
-0.9422% -832.44
BIST030 113191.7
-0.879% -1003.8899
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. Beklenti Anketi
%50 %50

FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 73.050.141
Nakit ve Nakit Benzerleri: 1.245.916
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 17.357.853
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar: 410.969
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 16.946.884
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 25.735.256
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar: 25.725.442
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 9.814
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 28.704.942
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar: 6.174
ARA TOPLAM: 73.050.141
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 54.106.853
Finansal Yatırımlar: 47.994.132
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 905
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 905
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: 740.000
Maddi Duran Varlıklar: 4.485.622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 2.277
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 883.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR: 127.156.994
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 39.621.321
Kısa Vadeli Borçlanmalar: 171.221
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 6.515.074
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 6.515.074
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 278.757
Diğer Borçlar: 3.551.496
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar: 992.300
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar: 2.559.196
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 25.253.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü: 2.458.809
Kısa Vadeli Karşılıklar: 137.509
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar: 137.509
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler: 5.541
ARA TOPLAM: 39.621.321
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 3.753.463
Uzun Vadeli Borçlanmalar: 1.085.773
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar: 942.914
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 311.664
Uzun Vadeli Karşılıklar: 283.812
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 283.812
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü: 1.129.300
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 43.374.784
Ö Z K A Y N A K L A R: 83.782.210
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 83.782.210
Ödenmiş Sermaye: 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar: 7.379.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler: 27.034.883
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları: 27.034.883
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 5.424.407
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 9.345.765
Net Dönem Karı/Zararı: 9.887.558
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 127.156.994
Bist 100 90528.64
Günlük Değişim -0.9387%
Hacim 4.642.748.749,91
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler