BIST100 95057.23
0% 0
EURO 5.5101
0.4841% 0.0265
DOLAR 4.73955
0.412% 0.0194
ALTIN 1267.7635
0.0326% 0.4135
BIST050 91496.35
0% 0
BIST030 116559.72
0% 0
EMLAK KONUT GMYO Beklenti Anketi
%49 %51

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 17.076.882.000
Nakit ve Nakit Benzerleri: 2.501.233.000
Finansal Yatırımlar: 140.795.000
Ticari Alacaklar: 682.868.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar: 21.087.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 661.781.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 838.505.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 838.505.000
Türev Araçlar
Stoklar: 12.085.195.000
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 543.811.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar: 284.475.000
ARA TOPLAM: 17.076.882.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 1.625.485.000
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 1.466.854.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 1.466.854.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 1.053.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: 38.199.000
Maddi Duran Varlıklar: 69.181.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 2.605.000
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar: 47.593.000
TOPLAM VARLIKLAR: 18.702.367.000
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 7.954.280.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 3.824.119.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar: 3.510.865.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 313.254.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar: 560.576.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 3.215.821.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar: 134.274.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar: 6.190.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar: 128.084.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM: 7.954.280.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 17.894.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 71.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar: 9.352.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 2.963.000
Uzun Vadeli Karşılıklar: 5.508.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 5.508.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 7.972.174.000
Ö Z K A Y N A K L A R: 10.730.193.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 10.730.193.000
Ödenmiş Sermaye: 3.800.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar: 2.378.513.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 423.295.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 2.630.863.000
Net Dönem Karı/Zararı: 1.761.276.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 18.702.367.000
Bist 100 95057.23
Günlük Değişim 0%
Hacim 5.357.657.779,18
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler