BIST100 95057.23
0.5344% 505.3699
EURO 5.4851
0.0282% 0.0015
DOLAR 4.72675
0.1408% 0.0066
ALTIN 1267.324
-0.002% -0.0259
BIST050 91496.35
0.5244% 477.32
BIST030 116559.72
0.4045% 469.6499
EGELI&CO YATIRIM HOLDING Beklenti Anketi
%50 %50

EGELI & CO YATIRIM HOLDING A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 652.847
Nakit ve Nakit Benzerleri: 63
Finansal Yatırımlar: 1
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 605.611
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar: 605.611
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar: 47.172
ARA TOPLAM: 652.847
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 10.625.390
Finansal Yatırımlar: 9.279.890
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 89.537
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 89.537
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar: 418.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar: 837.505
TOPLAM VARLIKLAR: 11.278.237
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 5.896.421
Kısa Vadeli Borçlanmalar: 3.043.134
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 125.916
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 125.916
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 43.960
Diğer Borçlar: 1.372.617
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar: 1.220.756
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar: 151.861
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar: 28.295
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar: 14.795
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar: 13.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM: 5.896.421
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 2.648.438
Uzun Vadeli Borçlanmalar: 2.636.029
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 12.409
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 12.409
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 8.544.859
Ö Z K A Y N A K L A R: 2.733.378
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 2.733.378
Ödenmiş Sermaye: 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları: 251.880
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar: 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler: 2.273
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları: 2.273
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 363.093
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 11.278.237
Bist 100 95057.23
Günlük Değişim 0.5344%
Hacim 5.357.657.779,18
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler