BIST100 90528.64
-0.9387% -857.88
EURO 6.0803
0.0658% 0.004
DOLAR 5.3744
0.7073% 0.0377
ALTIN 1238.745
-0.3467% -4.31
BIST050 87513.9
-0.9422% -832.44
BIST030 113191.7
-0.879% -1003.8899
BANTAS AMBALAJ Beklenti Anketi
%59 %41

BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 37.850.935
Nakit ve Nakit Benzerleri: 9.424.414
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 20.061.813
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar: 5.307.028
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 14.754.785
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 24.727
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 24.727
Türev Araçlar
Stoklar: 6.793.198
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 742.777
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar: 455.739
Diğer Dönen Varlıklar: 348.267
ARA TOPLAM: 37.850.935
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 49.221.294
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar: 48.751.244
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 11.147
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 2.300
Ertelenmiş Vergi Varlığı: 456.603
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR: 87.072.229
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 10.456.662
Kısa Vadeli Borçlanmalar: 47.955
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 4.852.151
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar: 263.212
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 4.588.939
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 227.581
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 436.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü: 290.761
Kısa Vadeli Karşılıklar: 395.080
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar: 48.059
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar: 347.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler: 343.666
ARA TOPLAM: 10.456.662
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 16.064.360
Uzun Vadeli Borçlanmalar: 14.118.911
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 787.827
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 787.827
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü: 1.157.622
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 26.521.022
Ö Z K A Y N A K L A R: 60.551.207
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 60.551.207
Ödenmiş Sermaye: 21.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar: 8.350.512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler: 19.649.032
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları: 19.649.032
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 6.794.519
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 36.308
Net Dönem Karı/Zararı: 4.220.836
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 87.072.229
Bist 100 90528.64
Günlük Değişim -0.9387%
Hacim 4.642.748.749,91
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler