BIST100 102410.3
0% 0
EURO 5.29665
-0.0481% -0.0025
DOLAR 4.50455
0.169% 0.0076
ALTIN 1290.075
-0.1899% -2.4549
BIST050 98540.19
0% 0
BIST030 126112.71
0% 0
AKSU ENERJI Beklenti Anketi
%50 %50

AKSU ENERJI VE TICARET A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 903.271
Nakit ve Nakit Benzerleri: 4.952
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 312.053
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 312.053
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 157.600
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 157.600
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 14.247
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar: 113.881
Diğer Dönen Varlıklar: 300.538
ARA TOPLAM: 903.271
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 56.182.754
Finansal Yatırımlar: 22.487.525
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 23.265
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 23.265
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar: 24.366.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 9.305.281
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR: 57.086.025
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 3.850.435
Kısa Vadeli Borçlanmalar: 27.338
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar: 3.334.310
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 89.828
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 89.828
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 58.298
Diğer Borçlar: 25.615
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar: 25.615
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar: 315.046
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar: 6.638
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar: 308.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM: 3.850.435
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 20.139.696
Uzun Vadeli Borçlanmalar: 16.099.363
Diğer Finansal Yükümlülükler
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar: 16.099.363
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 549.564
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 549.564
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü: 3.490.769
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 23.990.131
Ö Z K A Y N A K L A R: 33.095.894
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 33.095.894
Ödenmiş Sermaye: 8.352.000
Sermaye Düzeltme Farkları: 12.968.497
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar: 194.955
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 11.253.306
Net Dönem Karı/Zararı
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 57.086.025
Bist 100 102410.3
Günlük Değişim 0%
Hacim 4.860.705.527,71
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler